​مدعوان خارجی برای حضور در ایران خود را شجاع می پندارند

دبیر همایش سینما در عصر دیجیتال با اشاره به دعوت از جمع قابل توجهی از مهمانان خارجی کاهش تعداد افراد را به اتفاقات اخیر در حوزه روابط خارجی مرتبط دانست. - ، نشست خبری همایش بین المللی سینما در عصر دیجیتال صبح امروز در محل مدرسه ملی سینما برگزار شد. دبیر این همایش درباره چرایی برگزاری این برنامه گفت این همایش محصول جلسات با خانه سینما از یک سال گذشته است که در آن جلسات مقرر می شود مسائل آموزشی شناسایی و برنامه ...
منبع خبر: خبرگزاری تقریب
دسته بندی خبر: سیاسی