۶ میلیارد تومان حق الناس را در جشنواره فیلم کودک چگونه تلف می‌کنند؟!

سینماپرس: این ۶میلیارد بودجه دقیقا صرف چه می‌شود و چه بخشی از آن دستمزد دست اندرکاران برگزاری و تیم اجرایی جشنواره می شود مشخص نیست.