۳ سینمای پایلوت اولیه اکران فیلم خارجی معرفی شدند / نمایش «شاه دزد» آمریکایی در سینماهای کشور

سینماپرس: علی آشتیانی پور مدیر اکران فیلم های خارجی، ۳ سینمای پایلوت اکران اولیه فیلم های خارجی را معرفی و بیان کرد فیلم سینمایی اکشن «شاه دزد» از ۱۰ مرداد ماه اکران می شود.