۳۶۰ درجه به اندیشه‌های دراویش آشوبگر و ماجرای اغتشاش می پردازد + فیلم

سینماپرس: جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی ۳۶۰ درجه با موضوع روایت اتفاقات و بررسی علت‌های وقوع حادثه خیابان گلستان هفتم در منطقه پاسداران تهران تولید شده است.