۲ پویانمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به جشنواره فیلم کودک و نوجوان راه یافت

سینماپرس: ۲ اثر از تازه های تولید امور سینمایی کانون به بخش مسابقه ایران فیلم های کوتاه پویانمایی سی و یکمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان راه یافت.