۲۲ نمایش به بخش مسابقه «ایران یک» جشنواره تئاتر فجر راه یافتند

سینماپرس: ۲۲ نمایش به بخش مسابقه تئاتر صحنه ای ایران (یک) سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر راه پیدا کردند.