۲۱۹ سالن سینمایی در مراحل مختلف ساخت قرار دارد

سینماپرس: مجید مسچی اظهارکرد: موسسه سینماشهر آمادگی کامل برای بازسازی سینماهای قدیمی و حمایت از ساخت سالن های جدید سینما را دارد.