۱۵ خرداد آخرین روز نمایش فیلم های نوروزی/ بررسی تبلیغات برای طرح اکران رمضان

سینماپرس: سخنگوی شورای صنفی نمایش با اشاره به اینکه قرارداد اکران فیلم «دلم می خواد» بسته شد، بیان کرد برنامه (۱۰ هفته نمایش) فیلم‌های نوروزی ۱۵ خرداد به پایان خواهد رسید.