«۱۲۰ ضربان در دقیقه» نامزد ۱۳ جایزه سزار شد

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی فرانسه فهرست نامزدهای چهل و سومین دوره جوایز سزار را اعلام کرد. اسامی نامزدهای جوایز سزار ۲۰۱۸ که از آن به عنوان معادل فرانسوی جوایز اسکار یاد می شود، روز چهارشنبه در یک نشست مطبوعاتی در رستوران معروف فوکوئه در خیابان شانزلیزه در پاریس اعلام شد.