یک منتقدسینما: سانسور ساواک کارگردان نورئالیستی را به کمدی سوق داد

پرویز جاهد، منتقد سینما درباره فرخ غفاری گفت: اولین فیلم غفاری یعنی جنوب شهر از سوی ساواک توقیف و تمام نسخه های آن جمع آوری و سوزانده شد. این سانسور شدید او را سینمای نورئالیستی به کمدی و هزل سوق داد -
منبع خبر: فارس
دسته بندی خبر: فرهنگی