یک مقام قضایی کرمان: حتما باید می ریختند شیشه سینما را می شکستند که توقیفش توجیه داشته باشد؟

معاون حقوق عامه دادسرای استان کرمان روی خط برنامه زنده نقد سینما درباره توقیف فیلم ما همه با هم هستیم در کرمان واکنش نشان داد. –
منبع خبر: آفتاب
دسته بندی خبر: فرهنگی