یک روز در مدرسه بدلکاری هالیوود

بدلکاری به بخشی لاینفک از فیلم ها در صنعت سینما تبدیل شده است. بازیگرانی که خود از انجام کاری در فیلم هراس دارند بدل آنها انجام آن کار را بر عهده می گیرد. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی