یک دیدگاه بر چالش اکران در سینما

الگوی اکران در سینمای ایران به شدت کهنه،سنتی و قدیمی و فاقد فناوری نوین و نگاه های روز است. – یک کارشناس حوزه سینما معتقد است: الگوی اکران در سینمای ایران به شدت کهنه،سنتی و قدیمی و فاقد فناوری نوین و نگاه های روز است. یزدان عشیری در ادامه نوشتاری که در اختیار ایسنا گذاشته نوشته است: چرخه اکران در همه این سالها و ماه ها یکی از سرفصل های مهم تصمیم گیری و بستر بحث و مناقشات در محافل سینمایی بوده و همواره است. …
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی