یک توافق و تصمیم مهم صنفی در خانه سینما صورت گرفت

نمایندگان انجمن صنفی کارگری کارگردانان سینمای مستند و مستندسازان درباره موضوع پیوستن اعضایی که تمایل خود را به عضویت در انجمن صنفی اعلام کرده بودند به توافق رسیدند.
منبع خبر: ایران آنلاین
دسته بندی خبر: سیاسی