یک تهیه کننده سینما به شبکه های ماهواره ای آگهی داد و از آن دفاع کرد

اگر بلندگو دستی وانتی میوه فروش یا ضایعات جمع کن کوچه مان هم به دستم بیفتد برای اهالی محله جار می زنم تا خبردار شوند و بچه هایشان را برای تماشای یک فیلم کودک ایرانی به سینما ببرند. - در عصر رسانه، حتما این شیوه از تبلیغ، راه حلی کودکانه به نظر می رسد؛ باکی نیست. مگر کار ما اساسا توجه به راهکار های کودکانه نیست که در آنها جدال بین حق و ظلم همیشه پابرجاست؟ شعارسال:" یکی از سینماگران بر خلاف دیگر همکارانش، نه ...
منبع خبر: شعار سال
دسته بندی خبر: فرهنگی