یک تهیه کننده سینما به شبکه های ماهواره ای آگهی داد و از آن دفاع کرد

اگر بلندگو دستی وانتی میوه فروش یا ضایعات جمع کن کوچه مان هم به دستم بیافتد برای اهالی محله جار می زنم تا خبردار شوند و بچه هایشان را برای تماشای یک فیلم کودک ایرانی به سینما ببرند. -
منبع خبر: تابناک
دسته بندی خبر: فرهنگی