یک اعتراف‌نامه‌ جذابِ آمریکایی‌- انگلیسی برای تحریف تاریخ ایران و قدیس‌سازی از یک «ساده‌لوح سیاسی»!

سینماپرس: «کودتای ۵۳» یک مستند خوش‌فرم، روپا و جذاب است و از نظر تکنیکی، چیزی کم ندارد. اما روایت تاریخیِ آن، دست‌اندازهای فراوانی دارد.