یکصد کارت افتتاحیه به فروش می رسد/ اینترنت پردیس ملت از روز اول جشنواره فراهم است

خبرگزاری شبستان: داروغه زاده گفت: اهالی رسانه همواره به جمعیت غیررسانه ای حاضر در برج میلاد اعتراض داشتند، از طرف دیگر ما مهمانانی داریم که باید میزبانی شوند، به همین دلیل مهمانان و مدیران در سینمایی مجزا جای داده شدند.