یارانه نقدی، صدقه نیست!

رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است تلاش شده به همه افراد «نیازمند» یارانه داده شود و نظر دولت درباره 23 هزار تا عوض شده است.
منظور آقای لاریجانی از 23 هزار تا البته 23 هزار میلیارد تومان است. بودجه در ایران دو واحد دارد. یکی «میلیارد» است که به نهاد های خاص اعطا می شود. مثلا وقتی می گویند موسسه آقای فلان که به کار فرهنگی (فرهنگ در اینجا البته به معنی شعر و ادبیات و تئاتر و سینما و رُمان و مطبوعات و موسیقی نیست و معنی دیگری دارد) 20 تا می گیرد منظور میلیارد تومان است اما درباره ارقام بزرگ « هزار میلیارد تومان» منظور است.
نظر دولت 23 هزار میلیارد تومان بود و وقتی به عدد 45 هزار و 500 تومان تقسیم شد معلوم شد دیگر 70 میلیون نفر را پوشش نمی دهد و رسانه ها نتیجه گرفتند قرار است عده ای حذف شوند. حالا اما آقای لاریجانی اطمینان داده که نیازمندها می گیرند یعنی 23 هزار تا می شود 36 هزار تا یا کمی بیشتر یا کمی کمتر .سؤال اما این است: مگریارانه، صدقه است که به نیازمند تعلق بگیرد و غیر نیازمند نگیرد؟
یادمان باشد مهم ترین استدلال در حذف یارانه های غیر مستقیم و در هدف مندی این بود که یارانه …