یادداشت| ناصر سینما و ورزش

در منطقه مرزداران و خیابان ایثار جو و زندگی تازه ای به دلیل انجام این مراسم به وجود آمده بود، برای اولین بار داش مشدی های زیادی را با کلاه مخملی و کت های مشکی و کفش های پاشنه خوابیده دیدم که تعدادشان هم کم نبود، اکثر کسانی که در مسجد نشسته بودند، هیکل های عجیب پرور ش اندامی داشتند و بالای 150 کیلوگرم وزن شان بود و نوع دیالوگ ها و گفت وگوها هم چون دیالوگ های فیلم کاکو و مهدی مشکی بود. مرحوم ناصر ملک مطیعی تاریخ …
منبع خبر: نوداد
دسته بندی خبر: فرهنگی