یادداشت مشایخی برای روز ملی هنرهای نمایشی

جمشید مشایخی هنرمند پیشکسوت تئاتر، تلویزیون و سینمای کشور پیام روزملی هنرهای نمایشی را نوشت. در بخشی از یادداشت جمشید مشایخی که به پیشواز روز ملی هنرهای نمایشی نوشته، - آمده است: من بازیگر همیشه تنها هنرم غیب شدن در صحنه و تبدیل شدن به انسان دیگر بوده است، هربار در هیبتی یا مسلکی یا مسندی 55آنلاین : نچه بر پیشانی هر نمایشگر نوشته شده صادر کردن شناسنامه هایی با مهرهای رنگی است که هر رنگ آن حکایت از کاراکتری ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی