یادداشت سال1347 ناصر ملک مطیعی بعداز پیروزی بر اسراییل

ناصرملک مطیعی رفت، در هشتاد و هشت سالگی، در پنجم خرداد 1397، با تحمل چهاردهه خانه نشینی اما شاید کسی نداند که این ستاره تاریخ سینمای ایران، – به گزارش گرفت و از دنیا و مردم بی وفایش آزرده شدم و از همه قهرم گرفت. دلم می خواست او را بالای دست می گرفتم و در جای بزرگان جایش می دادم زمین آماده شد. بازی آغاز گشت. دلهره و اضطراب پایان گرفت. تیم ایران جام پیروزی را بالای دست گرفته به دور امجدیه می دوید. مردم شاد …
منبع خبر: پارس
دسته بندی خبر: ورزشی