یادداشت احساسی مریلا زارعی برای آخرین ساخته رضا میرکریمی/با قصر شیرین اشک ریختم

پایگاه خبری chr(8211) تحلیلی رسانه 7: این روزها قصری ساخته شده بر پرده نقره ای سینما که آجر به آجرش عشق است، آنقدر به وجد آمدم که می خواهم آن را با سازنده اثر به اشتراک بگذارم. – پایگاه خبری – تحلیلی رسانه 7: این روزها قصری ساخته شده بر پرده نقره ای سینما که آجر به آجرش عشق است، آنقدر به وجد آمدم که می خواهم آن را با سازنده اثر به اشتراک بگذارم. آقای میرکریمی شما قصری ساخته ای که تمام قصرهای ساخته شده و دروغین این …
منبع خبر: رسانه 7
دسته بندی خبر: فرهنگی