یادبودی برای پوپک گلدره

28 فروردین ماه سال 1385 خبری دردناک جامعه هنری و سینمایی کشور را تحت الشعاع قرار داد و آن خبری حادثه تصادف رانندگی برای پوپک گلدره بازیگر خوب سینما و تلویزیون ایران بود. - به گزارش تهران نیوز"، 28 فروردین ماه سال 1385 خبری دردناکجامعه هنری و سینمایی کشور را تحت الشعاع قرار داد و آن خبری حادثه تصادف رانندگی برای پوپک گلدره بازیگر خوب سینما و تلویزیون ایران بود.گلدره که در ذهن اکثر مخاطبان ایرانی با بازی ...
منبع خبر: تهران نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی