گینس ادعاهای عصر جدید را رد می‌کند

سینماپرس: تعدادی از شرکت‌کنندگان «عصر جدید» ادعاهایی داشتند که رکوردشان در کتاب گینس ثبت شده است. چقدر این ادعاها درست است؟