گیلانی ها فیلم فراری را از پرده پایین کشیدند!

روز گذشته در اوج بی خبری و بازار کساد و رخوت زده سینمای ایران؛ انتشار خبر ممنوعیت نمایش فیلم فراری، جدیدترین ساخته علیرضا داودنژاد در سینماهای استان گیلان، – خوانندگان این خبر را شگفت زده کرد. 55آنلاین : روز گذشته در اوج بی خبری و بازار کساد و رخوت زده سینمای ایران؛ انتشار خبر ممنوعیت نمایش فیلم فراری، جدیدترین ساخته علیرضا داودنژاد در سینماهای استان گیلان، خوانندگان این خبر را شگفت زده کرد. اصل خبر این …
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی