گیلانی ها فیلم فراری را از پرده پایین کشیدند!

روز گذشته در اوج بی خبری و بازار کساد و رخوت زده سینمای ایران؛ انتشار خبر ممنوعیت نمایش فیلم فراری، جدیدترین ساخته علیرضا داودنژاد در سینماهای استان گیلان، - خوانندگان این خبر را شگفت زده کرد. 55آنلاین : روز گذشته در اوج بی خبری و بازار کساد و رخوت زده سینمای ایران؛ انتشار خبر ممنوعیت نمایش فیلم فراری، جدیدترین ساخته علیرضا داودنژاد در سینماهای استان گیلان، خوانندگان این خبر را شگفت زده کرد. اصل خبر این ...
منبع خبر: 55 آنلاین
دسته بندی خبر: فرهنگی