گیشه فیلم ها در دست مدیران سینما

با اکران همزمان 7 فیلم در سرگروه های سینمایی بار دیگر مدیریت سالن داران سینما بر گیشه فیلم ها نمود بیشتری خواهد داشت و تعیین کننده گیشه فیلم هاست. - " به گزارش فانوس"، براساس نظام نامه جدید اکران نوروزی با 7 سرگروه سینمایی آغاز می شود و فیلم های سینمایی از فردا (23 اسفندماه) اکران خود را آغاز می کنندتعداد سالن های سینمای فعال با اضافه شدن پردیس سینمایی شهرک و پردیس باغ کتاب به ناوگان سینماهای تهران ...
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی