گیشه فیلم ها در دست مدیران سینما!

با اکران همزمان 7 فیلم در سرگروه های سینمایی بار دیگر مدیریت سالن داران سینما بر گیشه فیلم ها نمود بیشتری خواهد داشت و تعیین کننده گیشه فیلم هاست. - به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، براساس نظام نامه جدید اکران نوروزی با 7 سرگروه سینمایی آغاز می شود و فیلم های سینمایی از 23 اسفندماه اکران خود را آغاز می کنند تعداد سالن های سینمای فعال با اضافه شدن پردیس سینمایی شهرک و پردیس باغ کتاب به ناوگان سینماهای ...
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو
دسته بندی خبر: فرهنگی