گیشه سینما در دستان آثار کمدی/ حرف های زیادی برای گفتن در جشنواره دارم

سام درخشانی با بیان اینکه برای دیده شدن نیاز است بازیگر به سمت آثار کمدی روی آرود، گفت: متاسفانه در سال های اخیر گیشه سینما در دستان آثار کمدی قرار گرفته و بازیگران برای رسیدن به نش های جدی باید از این گذر عبور کنند. - بخشش عطری است که کل بنفشه روی پایی پخش می کند که آن را له کرده است. عدالتی که عشق به دنبال دارد چشم پوشی است، عدالتی که قانون به دنبال دارد مجازات است. دو چیز است که (عظمت) ثواب آن ها قابل ارزیابی نیست:
منبع خبر: فانوس نیوز
دسته بندی خبر: فرهنگی