گیتی: مسئولان سینمای کشور به دلیل تفکرات قدیمی و داشتن برخی نگاه های خاص به سینما، «نسل جوان» سینماگر را پس می زنند

سینماپرس: حسین گیتی منتقد سینما در پی حذف بخش «نگاه نو» در جشنواره فیلم فجر و بی توجهی به فیلم اولی ها در این رویداد سینمایی گفت: متأسفانه مسئولان سینمای کشور به دلیل تفکرات قدیمی و داشتن برخی نگاه های خاص به سینما، «نسل جوان» سینماگر را پس می زنند و مانع از حضور پرشور جوانان در عرصه فیلمسازی و یا حضور در رویدادهای مهم سینمایی می شوند که این اتفاق بسیار نادرست است.