گودرزی: به اسم توسعه تئاتر، نمایش هایی مقلدانه از آثار غربی روی صحنه می رود/ سینما و تئاتر آلوده‌ی برخی مناسبات شده اند و اندیشه از بین رفته است

سینماپرس: شکرخدا گودرزی بازیگر، مدرس و کارگردان تئاتر، سینما و تلویزیون در پی تداوم هنجارشکنی های گسترده در حوزه تئاتر که واکنش برخی از مراجع تقلید را در پی داشته و همچنین وفور تئاترهای لاکچری و بازشدن بساط پولشویان به حوزه نمایش گفت: طبیعی است که تعداد سالن های بیشتر، تعداد اجراهای بیشتر و تعداد آثار بیشتر باعث توسعه تئاتر می شود اما باید تکلیف روشن شود که توسعه به چه قیمتی است؟