گلایه رزیتا غفاری از وضعیت امنیت جانی بازیگران

رزیتا غفاری گفت: متأسفانه استاندارد تولید فیلم در ایران بسیار پایین است. وضعیت امنیت جانی بازیگران و سایر عوامل پشت صحنه در سینما به هیچ وجه قابل قبول نیست.