گفت و گو با مهتاب کرامتی درباره فیلم «صفر تا سکو»

مهتاب کرامتی در این چند سال گذشته علاوه بر بازیگری، نقش های دیگری را در سینما برای خود تعریف کرده است. امسال دو فیلم با تهیه کنندگی مشترک او و طهور ابوالقاسمی به اکران در آمد. فیلم هایی که فروش مناسبی هم داشتند و گلیم خود را از آب بیرون کشیدند.
مهتاب کرامتی در این چند سال گذشته علاوه بر
بازیگری، نقش های دیگری را در سینما برای خود تعریف کرده است. امسال دو
فیلم با تهیه کنندگی مشترک او و طهور ابوالقاسمی به اکران در آمد. فیلم
هایی که فروش مناسبی هم داشتند و گلیم خود را از آب بیرون کشیدند. سفیر
یونیسف هم یکی دیگر از نقش های اوست. با این که کرامتی، بازیگری را کنار
نگذاشته اما این طور که نشان می دهد، هوای تهیه و تولید فیلم را در سر به
طور جدی می پروراند و احتمالا قصد دارد فیلم هایی را که به عنوان بازیگر
آرزوی ساختنش را در سینمای ایران داشته، حالا به عنوان تهیه کننده مقابل
دوربین ببرد.

بسیاری
از بازیگران در سینمای ایران طی سال های اخیر به کارهای دیگری غیر از حرفه
خود دست زدند اما تصور می کنم شما اولین بازیگری هستید که به تهیه کنندگی
فیلم مستند می پردازید؛ آن هم …