گفت وگوی خواندنی با امام جمعه ای که به استادیوم می رود و برنامه نود می بیند

فیلم ارزشی باشد، به سینما هم می روم، چه اشکالی دارد؟ باید هنر و هنرمند را ارزشمند بشماریم. حرف من این است ما آنچه را که نمی توانیم از طریق مسجد به گوش جوان ها و مردم برسانیم، - ایران > سیاست داخلی - همشهری آنلاین:امام جمعه تبریز می گوید: فیلم ارزشی باشد، به سینما هم می روم، چه اشکالی دارد؟ باید هنر و هنرمند را ارزشمند بشماریم. حرف من این است ما آنچه را که نمی توانیم از طریق مسجد به گوش جوان ها و مردم برسانیم، ...
منبع خبر: همشهری آنلاین
دسته بندی خبر: ورزشی