گفت‌وگوی اختصاصی سینماسینما با مجتبی نوروزی، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان/ فراهم سازی امکان ارتباط بین سینماگران دو کشور

سینماسینما، زهرا مشتاق: مجتبی نوروزی، رایزن فرهنگی ایران در افغانستان از راه‌هایی گفت که می‌توان همراهی‌های فرهنگی بین ایران و افغانستان را فراهم کرد. او این کشور را مقصد قابل توجهی برای محصولات فرهنگی ایران می‌داند و از اهالی هنر دعوت به عمل آورد تا به تعاملات فرهنگی با هنرمندان افغانستان توجه بیشتری کنند