گفت‌وگوی اختصاصی سینماسینما با رویا سادات دبیر ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات و رئیس خانه فیلم رویا/ سینما تریبون قوی برای مردم است

سینماسینما، زهرا مشتاق: رویا سادات دبیر ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم زنان هرات و رئیس خانه فیلم رویا، درباره جنگ و سینما سخن گفت. او معتقد است که روزی در افغانستان حق و عدالت پیروز خواهد شد. رویا سادات پرداختن به سینما و ناامید نشدن را مبارزه‌ای فرهنگی خواند و تاکید کرد جنگ نابرابری که در جریان است او را از تلاش در سینما ناامید نمی‌کند.