گسترش همکاری‌های کانون پرورش فکری و سازمان سینمایی ارشاد

سینماپرس: رییس سازمان سینمایی و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نشستی مشترک راه‌های گسترش همکاری‌ها در حوزه سینمای کودک و نوجوان را بررسی کردند.