گسترش نمایش عروسکی در شهرهای دیگر کشور

سینماپرس: معاون هنری وزارت ارشاد بیان کرد که چند طرح برای گسترش نمایش عروسکی در دیگر شهرها در دست اجرا است.