گسترش فعالیت های باشگاه فیلم سوره

سینماپرس: محمدرضا شفاه بعد از پایان برگزاری اولین دوره کارگاه آموزشی فیلمسازی با عنوان «ثانیه‌های طلایی در فیلم کوتاه» گفت: باشگاه فیلم سوره سال آینده برگزاری کارگاه‌های آموزشی و فعالیت‌های جانبی‌ را جهت کشف استعدادهای تازه به شکل جدی‌تر و گسترده‌تری ادامه می‌دهد.