گسترش فضای سینمایی در مازندران ساخت پردیس سینمایی در ساری

شهرهای آمل ، ساری، بهشهر، بابلسر، چالوس و تنکابن و بابل دارای سینما هستند و سینماهای دیگر شهرهای مازندران مخروبه اند یا تعطیل و فروخته و تغییر کاربری داده اند. به گزارش خبرنگار ایلنا،یکی از شاخص های سنجش توسعه هر کشور، رشد کمی رسانه هاست. اما رسانه در مطالعات ارتباطی فقط به عنوان شاخصی برای سنجش به کار نمی رود بلکه وسیله ای برای امکان پذیر شدن توسعه اجتماعی و تسهیل و تغییر شرایط و افراد نیز کاربرد دارد. ...
منبع خبر: جماران
دسته بندی خبر: اقتصادی