گسترش بازار سینمای داخلی؛ نیازها و ضرورت ها

آرزوی هر کشوری است که فیلم های تولید داخلش بیننده و بازخوردی در سطح جهان داشته باشد؛ چرا که در این صورت، رشد اقتصادی، گسترش و اثرگذاری فرهنگی کمترین اتفاق ممکن خواهد بود؛ - البته کسب چنین جایگاهی دشوار و به تحقق مجموعه ای از شرایط نیاز دارد. به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، یکی از مسائلی که باعث جذابیت سینمای ملل در دوره معاصر می شود صحبت از واقعیات و بازنمایی شرایط عینی و شاید نوعی برداشت ...
منبع خبر: ایرنا
دسته بندی خبر: فرهنگی