گزارش فیلم های تلویزیون/پخش ای ایران ناصر تقوایی

فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن ابلوموف ، دکل ، پل ، قرار ما این نبود ، حباب ، قلب های واحد ، خواب یک ستاره ، فرزندان ، رویای طلا ، - فیلم های سینمایی، تلویزیونی و انیمیشن ابلوموف ، دکل ، پل ، قرار ما این نبود ، حباب ، قلب های واحد ، خواب یک ستاره ، فرزندان ، رویای طلا ، بازگشت به زمین ، حوض نقاشی ، اورست ، نقطه شکست ، ای ایران ، گام معلق لک لک ، داستان ناتمام ، آرزوی بزرگ ، ابر گردباد ، تحت فشار ،
منبع خبر: ایسنا
دسته بندی خبر: فرهنگی