گزارش رونمایی دو کتاب رسول نظرزاده در خانه سینما

جلسه رونمایی و گفتگو درباره دو کتاب رسول نظرزاده با نام های بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی و عشق بازیافته با حضور دو منتقد باسابقه سینمای ایران آقای جواد طوسی وخانم آنتونیا شرکا ، - تهران (پانا) - جلسه رونمایی و گفتگو درباره دو کتاب رسول نظرزاده با نام های بازتاب های شرقی سینمای علی حاتمی و عشق بازیافته با حضور دو منتقد باسابقه سینمای ایران آقای جواد طوسی وخانم آنتونیا شرکا ، ومحمد مهدی فخری ...
منبع خبر: پانا
دسته بندی خبر: فرهنگی