گزارش حسابرسی مالی ۴ زیر مجموعه دیگر سازمان سینمایی در سال۹۶ اعلام شد

سینماپرس: گزارش حسابرسی مالی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، موسسه رسانه‌های تصویری، موزه سینما و بنیاد سینمایی فارابی در سال ۹۶ اعلام شد.