گزارش تصویری سومین روز برنامه دو قدم تا سیمرغ

نشست معرفی فیلم های سینمایی “امیر”، “خجالت نکش” و “مغزهای کوچک زنگ زده” در قالب برنامه «دو قدم تا سیمرغ» در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.