گزارش تصویری دومین روز برنامه دو قدم تا سیمرغ

دومین روز ویژه برنامه «دو قدم تا سیمرغ» به مستند سینمایی «زنانی با گوشواره های باروتی» و «بانو قدس ایران» اختصاص داشت که با اجرای منصور ضابطیان و حضور عوامل این اثر در پردیس سینمایی ملت برگزار شد.