گزارش: آغاز روزهای فیلم ایران در جمهوری آذربایجان

روزهای فیلم ایران در جمهوری آذربایجان با نمایش فیلم بادیگارد در سینما نظامی باکو آغاز شد. - دو بازیگر ایرانی بابک حمیدیان و مینا ساداتی هم در محل نمایش فیلم بادیگارد حضور یافتند که مورد تشویق مردم هنر دوست جمهوری آذربایجان قرار گرفتند. در مدت چهار روز برگزاری روزهای فیلم ایران در جمهوری آذربایجان چهار فیلم بادیگارد، طعم شیرین خیال، رخ دیوانه و کفش هایم کو با ترجمه آذری در مرکز سینمایی نظامی باکو به نمایش در می آید.
منبع خبر: آریا
دسته بندی خبر: فرهنگی