گزارشی از کتاب‌های رهبر انقلاب پیرامون تحلیل سیره معصومین(ع)

سینماپرس: اگر چه رهبر انقلاب در طول این سال‌ها همواره به ابعاد مختلف زندگانی معصومین توجه داشته‌اند اما در همه آنها وجوه مشترکی یافت می‌شود که می‌توان از آن به عنوان چارچوب نظری به زندگانی معصومین (ع) یاد کرد.