گزارشی از بازارسیاه بلیط جشنواره فیلم فجر

سال ۸۳ با پایان امتحانات دانشگاه کوله اش را برداشته و راهی تهران شده بود به هوای جشنواره فیلم فجر. با دلش عهد کرده بود که «وقتی همه خوابیم» بهرام بیضایی را در نخستین نمایش عمومی اش ببیند اما خاطره ای که از تماشای این فیلم دارد به همان صف های بلند خرید بلیت در باغ فردوس و موزه سینما قد می دهد. صف هایی که زیر آسمان پر از برف تهران آنقدر قد کشید تا تماشای فیلم بیضایی را به خواسته ای دور تبدیل کند و در نهایت در مقابل محدودیت صندلی های سینما قد خم کند.