گریمی که نزدیک بود پژمان بازغی را کور کند!

گریمی که نزدیک بود پژمان بازغی را کور کند! – به گزارش می گوید در زمان فلمبرداری فلم سینمایی دوئل نزدیک بوده بینایی خود را از دست بدهد. این بازیگر توانای سینما و تلویزیون ایران گفت: یک روز سر صحنه بعد از تحمل دو ساعت و نیم گریم، داریوش صادقیان قصد داشت در چشم من لنز بگذارد که متوجه شد لنز از چشم من بیرون می آید. وی ادامه داد: وقتی زیر نور به چشمم نگاه کردیم دیدم که لنز پاره شده بود اما فرصت نبود تا لنز دیگری …
منبع خبر: آی فیلم 2
دسته بندی خبر: فرهنگی